لینک دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری رضایت شغلی,مبانی نظری رابطه سبک رهبری,مبانی نظری رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی,پیشینه تحقیق رضایت شغلی,پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری,پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی,دانلود مبانی نظری رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

چکیده:

این فصل شامل سه بخش رهبری، رضایت شغلی و سابقه تحقیقاتی موضوع می‌باشد. در بخش نخست تحت عنوان رهبری، تعاریف رهبری مورد بحث قرار گرفت. طبق تعاریف، رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری برافراد بطوریكه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی تلاش كنند به عبارت دیگر رهبری هنر یا علم نفوذ در اشخاص در جهت حصول به هدفهای تعیین شده می‌باشد. هرسی و بلانچارد سبك را با شخصیت، مترادف به كار می‌گیرند و به نظر آنها شخصیت یا سبك یك فرد عبارتست از الگوی رفتاری كه وی هنگام هدایت كردن فعالیتهای دیگران از خود نشان می‌دهد. در ادامه تئوری‌های شخصیتی رهبری شامل نظریه سنتی رهبری، نظریه صفات شخصی رهبر، تئوری‌های رفتاری رهبری شامل مطالعات دانشگاه آیووا، مطالعات دانشگاه اُهایو، مطالعات دانشگاه میشیگان، شبكه مدیریت و تحقیقات اسكاندیناوی مورد بحث قرار گرفت. در تئوری‌های اقتضایی رهبری، الگوی فیدلر، تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد، تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا و تئوری مسیر ـ هدف عنوان گردید. در ادامه الگوی رهبری در الگوی رهبری مشاركتی مورد بحث قرار گرفت. آخرین بحث در بخش نخست این فصل مربوط به تئوری‌های جدید رهبری شامل جایگزینی رهبری، رهبر عملگرا و رهبر ایجادكنندة تحول می‌باشد.

در بخش دوم این فصل تحت عنوان رضایت شغلی، ارزشها، نگرش‌ها و انگیزش مورد بحث قرار گرفت طبق تعریف انگیزه، حالت یا وضعی روانی است كه رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می‌دهد، فعال می‌سازد و هدایت می‌كند. انگیزه‌ها چراهای رفتار محسوب می‌شوند آنها موجبات فعال شدن شخص را فراهم كرده، جهت كلی رفتار او را معین می‌كنند. در ادامه نظریه های انگیزش را در دو گروه كلی شامل نظریه های محتوایی و نظریه‌های فرایندی مورد بحث قرار دادیم. تئوری‌های محتوایی شامل: تئوری سلسله مراتب نیازها، تئوری دو جنبه‌ای انسان، تئوری دو عامل انگیزش، تئوری سه نیاز مك كلند، تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد و تئوری‌های فرآیندی شامل:

تئوری انتظار و احتمال، تئوری برابری و تئوری اسناد می‌باشد. در ادامه به تعیین و تعریف رضایت شغلی پرداخته و مختصری از تاریخچه اطلاعات در مورد رضایت شغلی بررسی گردید. طبق تعریف، رضایت شغلی، نگرش كلی فرد نسبت به شغلش می‌باشد. شغل فرد ایجاب می‌كند كه او با همكاران، سرپرستان و رؤسا رابطة متقابل داشته باشد، مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید، عملكردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد، در شرایط كاری كه معمولاً چندان هم مطلوب نیست، كار بكند و از این قبیل چیزها. در ارتباط با رابطه انگیزش با رضایت شغلی دكتر برنجی می‌گوید «انگیزش رضایت نیست، كشش بسوی نتیجة كار است، در حالیكه رضایت از نتایج تجربه شده بوجود می‌آید. در ادامه نظریه‌های رضایت شغلی شامل نظریه بروفی، نظریه كورمن و نظریه پارسون مورد بحث قرار گرفت. آخرین مباحث این بخش در مورد پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، فاكتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» و اندازه‌گیری رضایت شغلی می‌باشد. پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی عبارتند از پرداخت، شغل، فرصتهای ارتقاء، سرپرست و همكاران.

در بخش سوم این فصل تحت عنوان سابقه تحقیقاتی موضوع، خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی كه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش ارتباط دارد مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

میزان رضایت شغلی

سبک رهبری مدیران

فهرست مطالب

بخش اول (رهبری)

مقدمه

تعریف رهبری

تمایز مدیریت و رهبری

تعریف سبک رهبری

تئوری‌های رهبری

تئوری‌های شخصیتی رهبری

نظریه سنتی رهبری

نظریة صفات شخصی رهبر

تئوری‌های رفتاری رهبری

مطالعت دانشگاه آیووا

مطالعات دانشگاه اُهایو

مطالعات دانشگاه میشیگان

شبکه مدیریت

تحقیقات اسکاندیناوی

تئوری‌های اقتضایی

الگوی فیدلر

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء

تئوری مسیر ـ هدف

الگوی رهبری مشارکتی

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی

پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی

سیستمهای مدیریت

سبک رهبری لیکرت

تئوری‌های جدید رهبری

جایگزینی رهبری

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول

رهبر عملگرا

رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند

بخش دوم (رضایت شغلی)

ارزشها

انواع ارزش

نگرشها

انگیزش

نظریه‌های انگیزش

تئوری‌های محتوایی

ـ تئوری سلسله مراتب نیازها

ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان

ـ تئوری دو عامل انگیزش

ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند

ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد

تئوری‌های فرآیندی

ـ تئوری انتظار و احتمال

ـ تئوری برابری

ـ تئوری اسناد

انواع نگرش

رضایت شغلی

رابطه انگیزش با رضایت شغلی

تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی

تعریف رضایت شغلی

(-) تعیین رضایت شغلی

عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر»

پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

نظریه‌های رضایت شغلی

– نظریه «بروفی»

– نظریه «کورمن»

– نظریه «پارسون»

اندازه‌گیری رضایت شغلی

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع)

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

خلاصه فصل

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 9:مبانی نظری داده کاوی,دانلود مبانی نظری داده کاوی,پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی,مبانی نظری در مورد داده کاوی,دانلود پیشینه تحقیق داده کاوی,ادبیات نظری داده کاوی,پیشینه داده کاوی,تاریخچه داده کاوی,پیشینه تحقیق داده کاوی,پیشینه تحقیق در داده کاوی,تاریخچه ی داده کاوی,تاریخچه داده کاوی در ایران و جهان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش:مبانی نظری اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,ادبیات نظری اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری اثربخشی سازمانی مدیریت دانش

بررسی غرر و موارد آن را در كنوانسیون بیع بین المللى كالا:قاعده غرر,موارد غرر,غرر در معاملات,غرر در معاملات بین المللى,كنوانسیون بیع بین المللى كالا,كنوانسیون 1980 آنسیترال,دانلود پایان نامه غرر در معامله,بررسی غرر و موارد آن را در كنوانسیون بیع بین المللى كالا,بررسى غرر در معاملات بین المللى براساس كنوانسیون 1980 آنسیترال

مقاله ای کامل در مورد بازاریابی:بازاریابی,بازاریابی بین المللی,استراتژی های تبلیغات,دانلود مقاله ای کامل در مورد بازاریابی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته مدیریت,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت

پروپوزال ارزیابی شاخص های عملکرد توسعه پایدار در صنعت فولاد:پروپوزال توسعه پایدار,مولفه های توسعه پایدار,شاخص های توسعه پایدار    ,شاخص های عملکرد توسعه پایدار,ارزیابی شاخص های عملکرد,روش هاي ارزيابي عملکرد کارکنان,مولفه هاي ارزيابي عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد

بررسی كاركرد لایه های نازك CuInSe و اهمیت اتصال به آنها:لایه نازک,روش های سنتز,سلولهای خورشیدی,لایه های نازك CuInSe,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مواد,بررسی كاركرد لایه های نازك CuInSe و اهمیت اتصال به آنها,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مواد,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد,دانلود پایان نامه ارشد مواد

پرسشنامه بررسی ارتباط بین محیط خارجی، یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری:پرسشنامه ارتباط بین محیط خارجی و عملکرد نوآوری,پرسشنامه بررسی ارتباط بین محیط خارجی و یادگیری سازمانی,پرسشنامه بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک هویت:پیشینه سبک هویت,مبانی نظری سبک هویت,ادبیات نظری سبک هویت,چارچوب نظری سبک هویت,پیشینه تحقیق سبک هویت,پیشینه پژوهش سبک هویت,پیشینه داخلی سبک هویت,پیشینه خارجی سبک هویت,فصل دوم پایان نامه سبک هویت,مبانی نظری در مورد سبک هویت,پیشینه تحقیق در مورد سبک هویت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 3:مبانی نظری فرهنگ سازمانی,چارچوب نظری فرهنگ سازمانی,پیشینه فرهنگ سازمانی,پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی,پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی,پیشینه خارجی فرهنگ سازمانی,پیشینه داخلی فرهنگ سازمانی,تاريخچه فرهنگ سازماني,تاریخچه فرهنگ سازمانی در ایران,مبانی نظری در مورد فرهنگ سازمانی,پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی,پیشینه تحقیق مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های ارزیابی عملکرد مالی:مبانی نظری شاخص های ارزیابی عملکرد مالی,ادبیات و مبانی نظری شاخص های ارزیابی عملکرد مالی,پیشینه تحقیق شاخص های ارزیابی عملکرد مالی,دانلود پیشینه تحقیق شاخص های ارزیابی عملکرد مالی,دانلود مبانی نظری شاخص های ارزیابی عملکرد مالی,فصل دوم پایان نامه شاخص های ارزیابی عملکرد مالی,ادبیات نظری شاخص های ارزیابی عملکرد مالی